1.75" Navy Blue Rhinestone Hematite Stretch Ring ( 1004 )

1.75" Navy Blue Rhinestone Hematite Stretch Ring ( 1004 )1.75" Navy Blue Rhinestone Hematite Stretch Ring

H: 1.75" L: 1.5"


We Also Recommend