Rhinestone AB Round Hair Clip

Ceci

SKU: HBM 513SAB

Rhinestone AB Round Hair Clip

L: 2 1/3"