Jet Black Oval Rhinestone Stretch Ring ( 1002 BKJET )

Jet Black Oval Rhinestone Stretch Ring ( 1002 BKJET )Jet Black Oval Rhinestone Stretch Ring

H: 1.5" L: 1.25"


We Also Recommend