1.75" Jet Black Rhinestone Stretch Ring ( 1004 BKJET )

1.75" Jet Black Rhinestone Stretch Ring ( 1004 BKJET )1.75" Jet Black Rhinestone Stretch Ring 

H: 1.75" L: 1.5"


We Also Recommend