1.5" Navy Blue Rhinestone Flower Hematite Stretch Ring ( 1005 ) - Ohmyjewelry.com

1.5" Navy Blue Rhinestone Flower Hematite Stretch Ring ( 1005 )1.5" Navy Blue Rhinestone Flower Hematite Stretch Ring

We Also Recommend