Hematite Black Rhinestone Pointy Bib Necklace with Stud Earrings

Hematite Black Rhinestone Pointy Bib Necklace with Stud Earrings

L: 16" Adjustable Dip: 2 3/4"